Rozwój kariery to skomplikowana sprawa. Każda kariera może się rozwijać odrobinę inaczej, można jednak wyróżnić pewne ogólne typy rozwoju kariery. Warto zdawać sobie sprawę z tego jakie mamy możliwości i zastanowić się, która z opcji najbardziej nam odpowiada.

Kariera liniowa

Przy takim typie rozwoju kariery osoba zatrudniona jest na kolejnych szczeblach kariery od juniora, przez seniora, do menadżera wyższego szczebla. Kariera ta wydaje się odpowiednia dla osób, które cenią sobie stabilność rozwoju kariery i mają gotowość aktywnego czekania na możliwość przejścia na kolejny poziom rozwoju.

Kariera zmienna

Kariera zmienna jest karierą zdecydowanie najmniej stabilną z wyróżnianych karier. Kariera ta cechuje się częstymi zmianami prac, które nie zawsze są ze sobą powiązane. Kariera taka możliwa jest głównie przy niskim i średnim poziomie potrzebnych kwalifikacji. Kariera taka wydaje się ciekawa dla osób, które nie czują potrzeby stabilności, nie mają (lub nie chcą wykorzystywać swoich) wysokich kwalifikacji i dobrze czują się w sytuacji zmiany. Kariera ta chyba najłatwiej łączy się ze stylem życia ‚nomada/turysty’. Podejmując różne prace możemy podróżować po świecie i bez trudu angażować się w nowe obowiązki bez konieczności długiego przeszkolenia.

Kariera specjalisty

Kariera specjalisty wymaga ciągłego rozwoju w danej dziedzinie na wysokim poziomie zaawansowania naukowego, technicznego, etc.. Kariera specjalisty wymaga dużego zaangażowania nie tylko w wykonywanie codziennych obowiązków, ale także w ciągły samodzielny rozwój. Przy tego typie kariery stajemy się mocno związani z konkretną dziedziną i dopóki ta dziedzina jest ważna, mamy zapewnioną pracę. Na średnim rozwoju tej kariery może zaistnieć konieczność zmiany miejsca zamieszkania – jest to zależne od dziedziny naszej specjalizacji i od możliwości pracy w danej dziedzinie w konkretnych lokalizacjach.

Kariera spiralna

Kariera spiralna jest karierą w pewnym sensie łączącą karierę zmienną z karierą specjalisty. Przy takim typie rozwoju kariery stajemy się średniej klasy specjalistami w danej dziedzinie, a następnie zmieniamy pracę na taką, w której możemy częściowo wykorzystywać swoje dotychczas zdobyte umiejętności oraz musimy szkolić się z nowego zakresu. Kariera ta jest karierą częściowo stabilną, wymaga gotowości do nauki nowych umiejętności przy wysokim poziomie zaangażowania w tę naukę.

Oczywiście, to rozróżnienie jest tylko uogólnieniem i tak naprawdę to możliwe jest bardzo wiele różnych odmian rozwoju kariery. Każdy sam kształtuje swoją karierę zawodową zgodnie z własnymi predyspozycjami oraz potrzebami. I oczywiście, praktycznie w dowolnym momencie możemy zdecydować się na zmianę podejścia do rozwoju kariery, jeżeli okaże się, że dotychczasowy model nam nie odpowiada (prawie w dowolnym momencie).

Powodzenia w wyborze ścieżki / ścieżek kariery.