Osiągnięcie sukcesu w karierze jest marzeniem wielu osób. Niewielu jednak się to udaje. Jednym z powodów braku sukcesu jest brak wytrwałości w dążeniu do tego sukcesu.

Wytrwałość nie jest łatwa, gdyż wymaga z jednej strony wewnętrznej siły koniecznej do nie zrażania się porażkami, a z drugiej siły do konfrontowania się ze światem i jego oczekiwaniami (rodzina, znajomości) oraz zwykłymi potrzebami poczucia spełnienia, satysfakcji z efektów swoich działań, etc.

Nad zdolnością wytrwałości można oczywiście pracować. O wytrwałości bardzo dużo wiedzą wszyscy, którzy próbowali się doskonalić w jakiejkolwiek dziedzinie w sposób świadomy i dobrowolny. Przykładem może być tu doskonalenie się w sporcie. Aby osiągnąć poziom zdolności zapewniający sukces w karierze sportowej trzeba spędzić tysiące godzin na treningach.

W wytrwałym dążeniu do dużego sukcesu pomagają małe sukcesy, warto więc wyznaczać sobie małe cele pośrednie, które będą nas przybliżały do tego głównego.

Warto też poprosić kogoś, aby nam towarzyszył w naszej drodze do sukcesu, gdyż wsparcie ze strony innych ludzi jest zdecydowanie pomocne. To może być ktoś bliski lub ktoś kto rozwija się w tej samej dziedzinie co my, kto dążąc do sukcesu jest mniej więcej na tym samym poziomie rozwoju kariery co my.

Warto spędzić jeden dzień miesięcznie zastanawiając się co jeszcze może nam pomóc w utrzymaniu wytrwałości na drodze do sukcesu.