Przetarg to rodzaj konkursu, który ogłasza firma, w której zaszła potrzeba zaspokojenia jakichś potrzeb związanych z dostarczeniem określonych towarów lub usług. Firma taka chcą uzyskać najlepszą rynkową ofertę ogłasza przetarg i zachęca dostawców do wzięcia w nim udziału. Zwycięstwo oznacza często długoterminowe i wartościowe kontrakty. Jednak by wygrać konieczna jest dobra oferta oraz niejednokrotnie wpłata wadium lub gwarancje przetargowe. Rozstrzygnięcie może mieć różny charakter w zależności od trybu w jakim organizowany jest przetarg, wśród najczęściej wybieranych należy wymienić:

Przetargnieograniczony w tym przetargu ogłoszenie ma charakter publiczny i możewziąć w nim udział każda firma, które chce to zrobić. W takim przetargu możebyć dużo zgłoszeń, dlatego liczy się każdy sposób, aby przekonać do siebieorganizatora. Sposobem może być między innymi postaranie się o gwarancjeprzetargowe, można to zrobić na przykład w – ZZ Brokers.

Przetarg ograniczony rozpoczyna się od publicznego ogłoszenia przetargowego, jednak oferenci w pierwszej kolejności muszą złożyć wniosek o dopuszczenie do postępowania. Gdy uzyskają zgodę dopiero wtedy prezentują swoją ofertę.

Negocjacje z ogłoszeniem w tym trybie firma organizująca przetarg umieszcza publiczne ogłoszenie o jego rozpisaniu, następnie oferenci składają propozycje wstępne bez podania cen. W kolejnej części następują negocjację, po których oferenci są proszeni o przygotowanie dokładnych ofert.

Dialog konkurencyjny – w tym przypadku zamawiający również ogłasza publicznie przetarg. Następnie firmy zainteresowane składają wniosek o dopuszczenie do przetargu. W kolejnym etapie następują rozmowy z wybranymi firmami, po etapie dialogu firmy są zaproszone do złożenia konkretnych ofert. Ten tryb stosowany jest wówczas, gdy przepisy ustawy zabraniają organizowania przetargu konkurencyjnego.

Licytacja elektroniczna – na stronie internetowej dostępny jest formularz przez, który firmy mogą składać swoje oferty. Dzieje się to w czasie rzeczywistym.