Firmy, instytucje oraz wiele innych podmiotów zarządza większym lub mniejszym majątkiem. Jednym z podstawowych mechanizmów, które są niezbędne w szeroko pojętym zarządzaniu majątkiem są inwentaryzacje.

Inwentaryzacje przeprowadzane są w różnych aspektach, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. W instytucjach publicznych służą one głównie do katalogowania posiadanego majątku oraz informacjo o jego aktualnym stanie. Wówczas każdy obiekt w danej instytucji powinien posiadać odpowiedni numer i być odnotowany w odpowiednim rejestrze. Obecnie coraz częściej w tym celu stosuje się oprogramowanie, które znacznie ułatwia prowadzenie inwentaryzacji. Obiekty są zapisywane w bazie danych co znacznie ułatwia ich edycją, zarządzanie oraz aktualną analizę ich stanu.

Tego typu spisy majątku prowadzą również firmy i przedsiębiorstwa prywatne. Spisy majątku powinny być przeprowadzane regularnie i porównywane ze stanem zapisanym w bazie danych lub księgach i odpowiednio aktualizowane. Znacznym ułatwieniem tego procesy są odpowiednie czytnik kodów kreskowych, które umożliwiają odczytanie numeru inwentarzowego i jego automatyczne porównanie z odpowiednim wpisem w bazie danych. Tego typu inwentaryzacje mogą być przeprowadzone przez pracowników danej firmy lub instytucji, ale również firma inwentaryzacyjna  może przeprowadzić taki proces.

Kolejnym aspektem dotyczącym inwentaryzacji są zasoby i stany magazynowe. Dotyczy to zarówno dużych przedsiębiorstw, sklepów wielkopowierzchniowych oraz mniejszych przedsiębiorców. Jednym z typowych przykładów inwentaryzacji tego typu są coroczne remanenty przeprowadzane w sklepach. Magazyny muszą utrzymywać bieżący stan swoich zasobów, a więc wszelkie wpływy i wypływy z magazynu powinny być na bieżąco odnotowane.

Prowadzanie tego typu inwentaryzacji bez odpowiedniego oprogramowanie może być trudne, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw. Zdarza się również, że potrzebna jest większa liczba pracowników na czas, gdy przeprowadza jest inwentaryzacja Powykonawca może być wówczas bardzo pomocny.
Musimy zadbać, aby procesy inwentaryzacji były przeprowadzane sprawnie i skutecznie, tak by nie miały wpływu na pracę danego przedsiębiorstwa lub instytucji. Warto zatem rozważyć wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania lub zlecenie tego procesu specjalizującej się w tej dziedzinie firmie.

Benefit Solutions