Do osiągnięcia sukcesu w karierze przydaje się wiara w to, że uda nam się zrealizować marzenia. Czasami te marzenia są jednak zbyt ambitne i bardziej nam przeszkadzają niż pomagają w osiągnięciu sukcesu. Aby osiągnąć sukces warto więc znać swoje ograniczenia i korzystać z tej wiedzy przy realizacji marzeń.

Generalnie, marzenia są bardzo dobre, ale warto pamiętać, że dużo łatwiej uda się je zrealizować kiedy z poziomu marzeń przejdą do poziomu planów. To na tym etapie jesteśmy w stanie oszacować czy marzenia są dla nas realne, ewentualnie w jakim wymiarze są realne lub w jakim okresie czasowym będą realne.

Przechodzenie od marzeń do planów może być czasami trudne, gdyż przy bliższym spojrzeniu na rzeczywistość możemy zobaczyć wiele problemów, z którymi będziemy się musieli zmierzyć, aby mieć szansę na realizację marzeń. Te problemy mogą być trudne do udźwignięcia, ale jeżeli uda się je odpowiednio opracować to wcale nie muszą.

Na etapie przechodzenia od marzeń do planów dobrze jest oszacować jakie są nasze ograniczenia (fizyczne, psychiczne, finansowe, czasowe, etc.). Po tego typu oszacowaniu możemy spróbować zmierzyć się z każdym z ograniczeń z osobna i ustalić plan, który może przyczynić się do osiągnięcia przez nas sukcesu.