W dzisiejszym świecie, gdzie nawet duże odległości można pokonać w stosunkowo krótkim czasie, w dobie wszechobecnego internetu oraz fal radiowych, które umożliwiają kontakt z najdalszymi zakątkami ziemskiego globu ekspansja zagraniczna firm przestaje być sposobem na rozwój jedynie dla wielkich koncernów. Dziś niemal każda firma może posiadać własne oddziały w innych krajach, czy też nawiązać współpracę z dystrybutorami z innych państw. Wielu firmą nie wystarcza działalność wyłącznie na polskim rynku i poszerzają swój rynek zbytu o kolejne państwa. Decydując się na ekspansję zagraniczną przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Rozeznanie rynku

Pierwszym niezbędnym elementem przed podjęciem decyzji o ekspansji na których z zagranicznych rynków należy przeprowadzić dogłębną analizę tego rynku. Począwszy od zapotrzebowania na dane produkty w ramach nowego rynku, poprzez obecną już na nim konkurencję. Nawet jeśli nie ma firmy oferującej identyczne usługi czy produkty, należy wziąć pod uwagę także firmy oferujące substytuty do oferty, którą chcemy wprowadzić na dany zagraniczny rynek. Kolejnym aspektem są odbiorcy i ich struktura. Dopiero posiadając komplet takich informacji firma może podjąć decyzję, czy chce wkraczać na dany rynek.

Zapoznanie z przepisami prawa i przepisami księgowymi

Kolejnym etapem ekspansji zagranicznej jest zapoznanie się z przepisami danego państwa. Czasem może się okazać, że w danym kraju musi powstać filia firmy, czasem lepszym rozwiązaniem będzie podjęcie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. W kwestiach księgowych warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia, takiego jak – firma księgowa w Hiszpanii, czy innym kraju w którym planujemy założyć działalność. Taka firma poprowadzi dla nas księgi rachunkowe zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju, będzie także reprezentowała firmę przed lokalnymi urzędnikami. To zapewnia poczucie bezpieczeństwa i pewność, że księgi będą właściwie prowadzone.